دانلود طرح درس روزانه کوچک های بزرگ هدیه های آسمانی پنجم دبستان
دانلود طرح درس روزانه کوچک های بزرگ هدیه های آسمانی پنجم دبستان
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 3 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
الف) اهداف کلی: آشنایی با مفاهیم اسراف‌
ب) اهداف جزیی:
1-    آشنایی با مفهوم اسراف و روشهای پرهیز از آن
2-    تقویت نگرش منفی نسبت به اسراف
3-    تلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعی
4-    آشنایی با معانی و مصادیق اسراف
5-    آشنایی با فواید پرهیز از اسراف
6-    آشنایی با پیام قرآنی
ج) اهداف رفتاری :
1-    پس از تدریس این مبحث دانش آموز باید :
2-    مصادیق اسراف را برای کلاس بیان کند
3-    فواید پرهیز از اسراف را بیان کند
4-    مصادیق پرهیز از اسراف و صرفه جویی را در زندگی خود به کار گیرد

خرید و دانلود فایل