کتاب صوتی  آیین زندگی

کتاب صوتی آیین زندگی

 

نویسنده : دیل کارنگی

 

ترجمه : ریحانه جعفری و پروین قائمی

 

فهرست مطالب

 

فصل 1 : هر روز را برای همان روز زندگی کنید

 

فصل 2 : دستور معجزه آسا برای حل مشکل نگرانی

 

فصل 3 : نگرانی با شما چه می کند

 

فصل 4 : چگونه می توان مسایل نگران کننده را تجزیه و تحلیل کرد

 

فصل 5 : چگونه نیمی از نگرانی های شغلی را از بین ببریم

 

فصل6 : چگونه ذهن را از انبوه نگرانی ها رها سازیم

 

فصل 7 : نگذارید خوره نگرانی به جان شما بیافتد

 

فصل 8 : قانونی که بسیاری از نگرانی های شما را از اعتبار می اندازد

 

فصل 9 : چگونه با مسایل غیر قابل اجتناب کنار بیایید

 

فصل 10 : به نگرانی های خود دستور ضرر بس بدهید

 

فصل 11 : آب را در هاون نکوبید

 

فصل 12 : کللماتی که زندگی شما را زیر و رو می کند .

 

و...

 

خرید و دانلود فایل