طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم17: جمع و تفریق‌های ترکیبی با چوب خط و محور، مفهوم بین
در صفحه آغازین تم17 دانش آموزان با خانه پدربزرگ و مادربزرگ و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند.

همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد خانه پدربزرگ و مادربزرگ پی می‌برند. آموزگار در مورد صله رحم و آداب آن نکاتی را که می‌داند به دانش آموزان می‌آموزد.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 11 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

برخی از اهداف:

✅ پيدا کردن حاصل جمع چند عدد با استفاده از چوب خط
✅ نوشتن جمع متناظر با شکل‌های داده شده
✅ نوشتن جمع متناظر برای شکل داده شده
✅ انجام جمع‌های چند تايی با استفاده از رسم شکل
✅ مقايسه عبارت‌های عددی با يکديگر پس از پيدا کردن حاصل عبارت
✅ تصميم گيری برای قرار دادن درست نماد مقايسه

خرید و دانلود فایل