گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته علوم تربیتی ( دانشگاه فرهنگیان )
دانلود گزارش کارورزی 3 کنش پژوهی رشته علوم تربیتی ( دانشگاه فرهنگیان ) ،
با فرمت PDF و در 65  صفحه.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ویژگی های من 
تصویری از معلم شدن من 
شیوه ی تدریس من 
توصیف و تحلیل موقعیت مدرسه 
بیان اهداف و ایده ها 
اهداف کارورزی
تبیین مسائل مهم در حوزه ی دانش کارورزی 
طراحی آموزشی
روش های تدریس
پیشنهادات
فرم های)ج(:چارچوب تهیه ی طرح آموزشی
فرم ج 1
 فرم ج 2
فرم ج 3
فرم ج 4
فرم های الف: گزارش های روزانه 
فرم الف 1
فرم الف 2
فرم الف 3
فرم الف 4
فرم الف 5
روایت من از کارورزی 2
گزارش های روایی 
گزارش روایی 1
گزارش روایی 2
گزارش روایی 3
گزارش روایی 4
کدگذاری، مفهوم و مضمون یابی 
تصاویر مستند 
 فرم ب:گزارش جلسات بحث و گفتگو با استاد و بحث های جمعی 
 حسن ختام 
منابع و مأخذ
بخشی از این گزارش کارورزی :
چکیده
با عنایت حضرت باری تعالی این پروژه از دوره های کارورزی در سه فصل تدوین گردیده است.بخش اول ازفصل یک، شامل ویژگی ها و هویت یابی کارورز.بخش دوم، تاثیر موقعیت های فیزیکی، عاطفی، ساختار و سازمانی مدرسه در امر تدریس و بخش سوم حاوی فلسفه اهداف کارورز از گذراندن دوره ی تربیت معلم و کارورزی است.

توضیحات این گزارش کارورزی :

این گزارش کارورزی کاملا استاندارد بوده، و در آن اصول و قواعد نگارشی رعایت شده است.
مناسب دانشجو معلمان جهت ارائه گزارش نهایی کارورزی 3  (دانشگاه فرهنگیان)


خرید و دانلود فایل