گزارش کارورزی 4 رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی ( دانشگاه فرهنگیان )
دانلود گزارش کارورزی 4 رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی ( دانشگاه فرهنگیان )،
فرمت فایل : word و قابل ویرایش.
تعداد صفحات : 41 

فهرست:
مقدمه
فصل اول 
بخش اول
تعیین هدف
بخش دوم 
طراحی واحد یادگیری
استخراج ایده کلی
شایستگی مورد نظر
طراحی ملاک های شایستگی
تعیین تکلیف عملکردی
طرح پرسش اساسی
طراحی تکلیف یادگیری
بخش سوم 
اجرای واحد یادگیری
بخش چهارم 
ارزیابی از شایستگی های کسب شده
بخش پنجم 
تامل و بازنگری
فصل دوم : روایت من از کارورزی 4
بخش اول: روایت پژوهی
بخش دوم : کد گذاری
بخش سوم : تحلیل و تفسیر
منابع

بخشی از این گزارش کارورزی :

مقدمه
یکی از رسالت های دانشگاه فرهنگیان ایجاد امادگی در بین دانشجومعلمان و تامین منابع مورد نیاز در زمینه افزایش آگاهی دانشجو معلمان برای یک معلم پویا و کارامد و به روز می باشد و باید با برنامه ریزی جامعه به این امر جامه عمل بپوشاند اما از سال 91 که بنیان این دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای رسمی و تخصصی در خصوص تربیت معلمان آینده بنا گردید.هیچ چیز به اندازه تعلیم و تربیت اهمیت ندارد آینده کشور در دست های آموزش و پرورش و معلمان کشور است.بهترین نسل ها و اماده ترین انها برای تعلیم و تربیت در اختیار اموزش و پرورش است.پایه اول شخصیت انسان ها در سنین نوجوانی و اغاز جوانی در اختیار اموزش و پرورش است.ثروت اصلی هر ملتی نیروی انسانی ان است اموزش و پرورش این ثروت را از بالقوه به بالفعل در می اورد. اعتقاد به مساله تعلیم و تربیت یک اعتقاد عمیق و بنیانی و اصولی است.اموزش و پرورش سنگ بنای اینده کشور است. دکتر هایم گینات وقتی معلم جوانی بوده به این مطلب اشاره می کند:من به این نتیجه رسیدم من عامل تصمیم گیرنده در کلاس هستم و این برخورد شخصی من است که جو خاصی بوجود می اورد.من به عنوان یک معلم دارای قدرت شگرفی هستم  و می توانم زندگی یک کودک را تیره و تاریا پر از سرور سازم. در تمام موقعیت ها این پاسخ من است که اوج یافتن یا فرو نشستن یک بحران و انسان شدن و یا وحشی شدن یک کودک را معلم تعیین می کند.بررسی های علمی نیز نشان می دهد که 35 درصد کودکان در هفت سال دوم زندگی دوست دارند همانند معلم خود باشند . از این رو اگر معلمان دانش اموزان را به رفتارها صفات و نگرش های خاصی دعوت کنند ولی خود در عمل به انها پایبند نباشند اموزش های شفاهی انان نیز تاثیر نخواهد گذاشت .

توضیحات این گزارش کارورزی :

این گزارش کارورزی کاملا استاندارد بوده، و در آن اصول و قواعد نگارشی رعایت شده است.
مناسب دانشجو معلمان جهت ارائه گزارش نهایی کارورزی 4 (دانشگاه فرهنگیان)


خرید و دانلود فایل