تحقیق علم دين
مشخصات فایل:
تحقیق علم دين
قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 24


بخشی از متن تحقیق:

بسم رب الشهداء و الصديقين
بخش اول: پيدايش تصور ناسازگاري علم و دين
از بحران هاي خطرناك فكري و عقيدتي نسل جديد، تصور ناسازگاري دين و دانش است. كارگزاران اين انديشه‌ي موهوم، مردم و بخصوص نسل جوان را با آب و تاب فراوان به كنار گذاشتن اعتقادات و آداب ديني و بي اعتنايي و بي بند و باري نسبت به مسائل مذهبي فرا خوانند و چنين مي پندارند كه وقتي جامعه مي تواند در دانش و تمدن پيشرفت كند كه دست از عقايد ديني برداشته و مباني مذهبي را در هم بشكند.
بخش دوم: معناي علم و دين
علم به اصطلاح جديد خود عبارت از درك قانوني است كه براساس تجربه و مشاهده حسي بدست آمده باشد، گر چه در معناي گذشته اش هر نوع واقع بيني و جهان شناسي بود كه از راههاي گوناگون به دست آيد و شامل مسائل غير حسي و نيز اجتماعي و اخلاقي و حقوقي هم مي گرديد، اما در همين معناي خاص جديد هم، علم يكي از بزرگترين مسائل و روشنترين راهها براي ايمان پايدار و ريشه دار به خداي حكيم و جهان آفرين است، چه شناخت جهان هر چه اصولي تر باشد آنچنان كه يقين بيشتري ايجاد كند، بهتر مي تواند، نظم و هماهنگي و استحكام و آراستگي جهان را معرفي كند و به سوي خداي بينا و بصير و مدبر رهنمون باشد. بنابراين، بزرگترين راهنماي ايمان به خدا همين علوم طبيعي و تجربي است. با وجود اين، گاهي با كمال تأسف از دين چنين تعبير مي كنند دين يك سلسله مطالبي است كه با عقل و منطق قابل توجيه و سازگار نيست و به قول نهرو يكي از استادان اروپايي خود نقل مي كند: دين عبارت از ايمان داشتن به مطالبي است كه علم از پذيرش آنها خودداري مي كند.
بخش سوم: تقسيم دورانهاي جامعه
جمعي به اصطلاح جامعه شناس تحققي و اثباتي، از قبيل «اگوست كنت» و پيروان وي، دين را با 2 درجه فاصله از علم قرار داده اند و چنين پنداشته اند كه بشر از دوران دين و توجه به افسانه ها و خرافات به دوران فلسفه پا گذاشته و پديده هاي جهان را از طريق فكر و عقل محص (بدون كمك تجربه و مشاهده) توصيه نموده است و پس از طي اين دوران طولاني بار ديگر از دوران فلسفه پا به دوران علم گذاشته است و تنها تجربه را راه وصول به واقعيات شناخته است، در نتيجه به قول آنان دوران علم و تجربه 2 مرحله از دوران دين مترقي تر است ...

فهرست مطالب

مقدمه
پيدايش تصور ناسازگاري علم و دين
معناي علم و دين
تقسيم دورانهاي جامعه
كتابهاي كليسا قابل قبول نبود
آيات قرآن در زمينه‌ي علوم مختلف
رابطه علم و معجزه
چگونه علمي در اسلام واجب است
نظري به تاريخ علوم در اسلام
تاريخ علوم اسلام در كتاب
نمونه هايي از آراء و پيشرفتهاي علمي مسلمينخرید و دانلود فایل