پاورپوینت خلاصه کتاب بحران و فوریتهای پرستاری
دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه کتاب بحران و فوریتهای پرستاری،
فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 165


بخشی از متن این پاورپوینت :
رئوس مطالب:
اصول وفرآیند پرستاری در فوریتها و بلایا
اقدامات پرستاری قبل از بیمارستان
ساختار بخش اورژانس
تریاژ
بررسی و شناخت بیماران در وضعیت اورژانس
ارائه مراقبتها بر اساس اولویت
احیاء قلبی و ریوی اولیه
تهیه نمونه آزمایشگاهی
مایع درمانی وریدی
مراقبتهای پرستاری اورژانس در :
آسیبهای ناشی از عوامل محیطی و گرمازدگی ، سرمازدگی، برق گرفتگی وغرق شدگی
مسمومیتها
گزیدگیها
ورود اجسام خارجی به چشم ، گوش ، حلق و بینی
شکستگیها
در صدمات نخاعی و ضربات وارده به سر
در انواع شوک
اصول وفرآیند پرستاری در فوریتها و بلایا

اقدامات پرستاری قبل از بیمارستان

ساختار بخش اورژانس

تریاژ
ساخت پرسنلی و سیستم فوریتهای پیش بیمارستانی
بخش سیار مراقبتهای ویژه
پیراپزشکان مراقبتهای ویژه سیار
بیمارستان مرجع
سیستمهای ارتباطی بیومدیکال
بررسی و درمان بیمار اورژانس
بیماری که با یا بدون مراقبتهای قطعی می توان وضع او را در محل تثبیت نمود.
بیماری که نمی توان بدون مداخلات بیمارستانی وضع اورا تثبیت نمود (ضربه های مغزی ) و باید سریعا به بیمارستان منتقل شود.                                  
 فرد بیماری که مسئله حفظ حیات او مطرح نیست و به راحتی می توان او را برای درمان منتقل کرد.
مراحل واکنش بیمارو وابستگان او
1.مرحله تماس یا برخورد : که شامل سه گروه می باشد.
   گروه اول:بی تفاوت ،
   گروه دوم :سردر گم و گیج
  گروه سوم :عکس العمل ناکافی وفلج هیجانی
2. مرحله بازگشت هوشیاری
3. مرحله بعد از ضربه
روشهای مداخله و برقراری تعامل با بیمار
ارتباط غیر کلامی: تماس چشمی حالت چهره و لمس
ارتباط کلامی
حمایت از خانواده
وظایف پرسنل بخش اورژانس با بیمار
ایجاد اطمینان و محیط امن برای بیمار
عدم استفاده از جملات منفی
احترام به بیمار
برقراری ارتباط و توضیح موقعیت برای بیمار و خانواده او
معرفی خود به بیمار در اولین برخورد
انتقال حس اعتماد از طریق مهارتهای کلامی و غیر کلامی


خرید و دانلود فایل