پیشینه پژوهش پذیرش آموزش ضمن خدمت و ضمن خدمت مجازی بر توانمندسازی و خودکارآمدی - فروشگاه فایل

متغیرهای پیشینه تحقیق: آموزش ضمن خدمت و ضمن خدمت مجازی بر توانمندسازی و خودکارآمدی


توضیحات: 12 پیشینه تحقیق داخلی و 6 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

دارای 15 صفحه

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده مقاله بیس های مدیریت و کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه مدیریت، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

پیشینه تحقیق::

سوابق داخلی

تیغ زاده (1371) در یک مطالعه پژوهشی به مطالعه آموزش های ضمن خدمت کارکنان و نقش آن در زمینه های انسانی، فنی، تخصصی و تصمیم گیری پرداخت. نتایج وی نشان داد که آموزش های ضمن خدمت اثر معنی داری بر افزایش رضایت شغلی و کارایی فنی و تخصصی و کیفیت تصمیم گیری پرسنل دارد.

نصیری و فتحی واجارگاه (1384) امكان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش كشور را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه به امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در چارچوب مولفه های منابع فنی، انسانی، مالی، کالبدی، فرهنگ سازمانی و همچنین زمینه های پیاده سازی آن نظام اشاره شده است. نتایج آنها نشان داد که راه اندازی یک نظام آموزش مجازی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش با رعایت تمهیداتی امکان پذیر است.

خرید و دانلود فایل